19010186_HENDRIX_GENETICS_animal_genetics_vs_gene_modification_video_no_helix_598x308[11].jpg

Gepubliceerd op 28 november 2019

Gene Editing: een nieuw hoofdstuk voor de industrie

Denkt u dat castratie een gevoelig onderwerp is? Stelt u zich dan eens voor hoe de varkens zich voelen. Hoewel mannelijke varkens routinematig gecastreerd worden om berengeur te voorkomen en de vleeskwaliteit te verbeteren, roept deze praktijk ook vragen op met betrekking tot dierenwelzijn. In reactie hierop onderzoekt Hypor met partners of gene editing kan worden ingezet om de noodzaak van castratie weg te nemen en het dierenwelzijn op boerenbedrijven te verbeteren.

“Gene editing bij varkens en alle andere dieren omvat nauwkeurige bewerking van een nucleotide basenpaar in het varkensgenoom. De bewerking kan een deletie of toevoeging zijn”, vertelt Abe Huisman, Director Research & Development bij Hypor (onderdeel van Hendrix Genetics). “Er zijn verschillende methoden en technologieën om een bewerking te doen. Al deze methoden en technologieën hebben met elkaar gemeen dat ze een nauwkeurige bewerking van een vooraf bepaalde locatie van het genoom mogelijk maken.”

Zoals voor veel aspecten van de wetenschap geldt, is vroeg beginnen van cruciaal belang voor succesvolle gene editing.

R&D johan van arendonk.jpg

Om een gedefinieerde wijziging te kunnen aanbrengen in het DNA op een specifieke locatie moet je beschikken over embryo's in de vroege ontwikkelingsfase, omdat de gene editing technologie in het embryo wordt toegepast, zodat de wijziging in zo veel mogelijk cellen wordt aangebracht. Het doel is om een dier te creëren dat het gewijzigde DNA aan zijn nakomelingen doorgeeft.

R&D johan van arendonk.jpg
Johan van Arendonk
Chief Innovation & Technology Officer bij Hendrix Genetics

Hypor wil voorop blijven lopen met onderscheidende ontwikkelingen waar zijn klanten van profiteren en zet zich volledig in voor onderzoek naar de mogelijkheden van deze nieuwe technologie.

“Hypor is betrokken bij een gene editing project dat een einde moet maken aan chirurgische castratie van varkens”, vertelt Dr. Huisman. “Het project – ‘Alliance to End Surgical Castration of Swine’ – maakt gebruikt van precisiefoktechnologie om mannelijke varkens te creëren die natuurlijk gecastreerd worden geboren en in de prepuberteit blijven.”

Tot nu toe zijn binnen het project succesvol meerdere tomen natuurlijk gecastreerde prototypebiggen geboren. Hoewel er nog veel werk te doen is voordat deze castratievrije biggen beschikbaar zouden kunnen zijn voor de industrie zijn de mogelijkheden interessant.

R&D johan van arendonk.jpg

“Voordat we verder gaan, moeten er een aantal vragen worden beantwoord, zoals wat de beste methode is voor het herstellen van de puberteit en vruchtbaarheid en welke gevolgen de bewerking heeft voor het dier als geheel en voor eigenschappen als voerefficiëntie en vleeskwaliteit. Worden de embryo's gesekst voordat ze worden bewerkt? Hoe weten we dat we alleen mannetjes bewerken? Wanneer het product dat hieruit voortkomt wordt gecommercialiseerd, moet dit het welzijn van varkens verbeteren en is tegelijkertijd een uitstekende vleeskwaliteit gewaarborgd. We willen deze technologie graag verantwoord gebruiken om varkensvleesproducenten overal ter wereld te ondersteunen.

R&D johan van arendonk.jpg
Johan van Arendonk
Chief Innovation & Technology Officer bij Hendrix Genetics

In lijn met Hypors inzet voor winstgevendheid door de gehele keten zal door het wegnemen van de noodzaak van castratie op commercieel niveau ook de noodzaak van interventies op het bedrijf afnemen, waardoor de arbeidskosten voor varkenshouders lager worden.

Hoewel gene editing geen wondermiddel is, is het weer een grote stap voorwaarts om de technologie ten voordele van alle partijen in te zetten.

“Gene editing of precisiefokkerij is een extra middel voor genetici, vooral voor die eigenschappen die lastig te verbeteren zijn met conventionele methoden voor selectief fokken”, vertelt Huisman. “Het idee dat we deze technologie kunnen gebruiken om nog winstgevendere, duurzamere en zelfredzamere dieren te kunnen fokken, is zeer interessant.”

Gerelateerde artikelen

, by
Biosecurity verbetert het bedrijfsresultaat

Als u van mening bent dat sterke biosecurity niet essentieel is voor uw bedrijf, probeert u dan eens zonder te overleven. In deze tijd met een toenemende ziektedreiging van PRRS (Porcine Reproductive…

Ons verantwoorde gebruik van antibiotica

Bij Hendrix Genetics proberen we de milieubelasting van ons bedrijf steeds verder te beperken. Het is bij onze dagelijkse werkzaamheden erg belangrijk om het gebruik van antibiotica binnen onze bedri…

In contact komen met klanten in Latijns-Amerika

Doordat varkenscongressen in Latijns-Amerika als gevolg van COVID-19 zijn afgelast, is het lastig geworden om oplossingen te vinden om klanten te ontmoeten, maar het programma 'Tu Tecnico en Cas…