BioHypor.jpg

Gepubliceerd op 24 juni 2020

Biosecurity verbetert het bedrijfsresultaat

Als u van mening bent dat sterke biosecurity niet essentieel is voor uw bedrijf, probeert u dan eens zonder te overleven. In deze tijd met een toenemende ziektedreiging van PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, Abortus blauw), ASF (Afrikaanse varkenspest) en eventuele andere ziekten waarmee we in de toekomst te maken krijgen, is het beschermen van de diergezondheid niet optioneel, maar essentieel. Met dit gegeven in hun achterhoofd vragen fokkers om tools om hun kuddes en hun winst te beschermen, en sommige geneticabedrijven reageren op deze vraag met oplossingen zoals het BioHypor-programma.

“BioHypor brengt een nucleus tot stand binnen het productiesysteem van een klant”, zegt Dr. Patrick Charagu, Senior Geneticist bij Hypor dat onderdeel is van Hendrix Genetics.

Het programma start met het leveren van GGP-gelten (grootoudergelten) aan een bedrijf. Dit zijn de dieren waarmee wordt gefokt. Als dat is gebeurd, mogen levende dieren het systeem of het bedrijf niet meer in. Nieuwe genen kunnen nu uitsluitend binnenkomen via vers GGP-sperma van een Hypor Gene Transfer Centre.

De vruchten plukken

BioHypor biedt klanten aanzienlijke voordelen. Dankzij deze bio veilige manier om nieuwe genen binnen te brengen, krijgen klanten toegang tot de beste Hypor-beren en profiteren ze van betere technische prestaties op hun bedrijven. Voor ondersteuning, begeleiding en training kunnen ze gebruikmaken van een team van multidisciplinaire experts dat maatwerkrapporten levert om te helpen bij het nemen van selectiebesluiten en om continue genetische verbetering te waarborgen.

R&D patrick c.jpg

Wij leveren de expertise en zorgen dat gebruikers alles volgens plan doen. Als je aan het programma gaat deelnemen, vergeten wij je niet nadat we de dieren hebben geleverd; we werken als een partner met je samen. We voeren tevens periodieke evaluaties uit en bezoeken het bedrijf ten minste eens per jaar om de voortgang te monitoren en het programma indien nodig aan te passen.

R&D patrick c.jpg
Dr. Patrick Charagu
Senior Geneticist bij Hypor – onderdeel van Hendrix Genetics

Hoewel gedurende het volledige programma support beschikbaar is, worden klanten bij elke stap betrokken en zien zij zelf wat het betekent om geavanceerde genetische middelen binnen handbereik te hebben.

Het risico wegnemen

“Boeren zien genetische verbetering zonder het risico dat het regelmatig aanvoeren van dieren van buiten het bedrijf met zich meebrengt”, zegt Dr. Charagu. “Ze krijgen alle informatie en elk advies dat ze nodig hebben om de juiste beslissingen met betrekking tot vervanging te nemen: welke zeugen moeten worden vervangen en door welke zeugen moeten ze worden vervangen? Omdat wij alle genetische waarden voor de dieren verstrekken, kunnen subfokkers deze besluiten op basis van deze informatie nemen en niet alleen op basis van fysieke eigenschappen.”

Een extra pluspunt is dat klanten met bedrijven die zich ver van de nucleusfokkerijen van Hypor bevinden, kunnen besparen op de transportkosten voor het vervoer van vervangende dieren wanneer zij een gesloten BioHypor-systeem hebben.

“Het draait allemaal om het blijven realiseren van genetische verbetering voor een klant en tegelijkertijd om het beperken van ziekte en afstand. Het draait bij ons als bedrijf volledig om winstgevendheid door de gehele keten (Total System Profitability, TSP) en BioHypor is een uitstekend voorbeeld van TSP in actie.”

Zoals de varkenshouders kunnen bevestigen, kun je alleen iets bereiken als je je daar ook voor inzet. Om maximaal van het BioHypor-programma te profiteren, moeten klanten een goede administratie bijhouden en gegevens verzamelen en alle aspecten van de fokkerij gedisciplineerd en consistent benaderen. Ze moeten hiernaast wekelijks gegevens met Hypor uitwisselen via de software van het zeugenmanagementsysteem. Omdat BioHypor-klanten zuiverelijnsdieren op het bedrijf hebben, waaronder borgen, moeten zij hier bij het beheer van de dieren rekening mee houden.

Kracht in cijfers

Zoals voor alle aspecten van een bedrijf geldt, moet als een team worden samengewerkt om BioHypor te laten slagen.

“De feedback die wij van klanten krijgen, is dat communicatie met het personeel van een bedrijf cruciaal is, zodat iedereen weet waarom gebruik wordt gemaakt van het BioHypor-programma. Het is belangrijk dat alle medewerkers, van de technisch specialist tot aan de bedrijfsleider, aan het programma deelnemen.”

Hoewel deelname aan het programma extra werk met zich meebrengt, is het rendement dat dit oplevert de inspanningen meer dan waard. Veel klanten geven aan dat zij het gevoel hebben dat ze meer zekerheid en meer gemoedsrust met betrekking tot de gezondheidstoestand van het bedrijf hebben als er geen nieuwe dieren worden aangevoerd. Ze vergelijken het programma vaak met een 'vangnet'.

Economisch gezien leveren het vermijden van ziektes, de noodzaak van een quarantainestal en de bijbehorende kosten voor bijvoorbeeld vaccinaties en antibiotica een aanzienlijke besparing op.

R&D patrick c.jpg

Gezien de grote gezondheidsuitdagingen waarmee de varkensindustrie overal ter wereld momenteel mee te maken heeft, is het BioHypor-programma een krachtig instrument om uw bedrijf tegen deze ziektedreigingen te beschermen. Elke uitbraak van ziekte is van invloed op het productieniveau en beperkt de exportmogelijkheden voor klanten die levende dieren verkopen. Iemand die gespeende biggen verkoopt, moet bijvoorbeeld misschien garanderen dat zijn dieren PRRS-negatief zijn. Wanneer hij een succesvol BioHypor-programma op zijn bedrijf heeft, is dat makkelijker.

R&D patrick c.jpg
Dr. Patrick Charagu
Senior Geneticist bij Hypor – onderdeel van Hendrix Genetics

Gezien de vele pluspunten van het programma is het geen verrassing dat BioHypor al twee decennia goed loopt, met tevreden klanten in onder andere Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Vietnam, de Filippijnen, Zuid-Korea en Japan. Omdat de technologie voor het verzamelen en verwerken van gegevens geavanceerder en breder toegankelijk wordt, blijft het programma groeien en komen er elk jaar bedrijven bij.

Gerelateerde artikelen

Ons verantwoorde gebruik van antibiotica

Bij Hendrix Genetics proberen we de milieubelasting van ons bedrijf steeds verder te beperken. Het is bij onze dagelijkse werkzaamheden erg belangrijk om het gebruik van antibiotica binnen onze bedri…

In contact komen met klanten in Latijns-Amerika

Doordat varkenscongressen in Latijns-Amerika als gevolg van COVID-19 zijn afgelast, is het lastig geworden om oplossingen te vinden om klanten te ontmoeten, maar het programma 'Tu Tecnico en Cas…

De beste varkensgenetica gaat varkensvleesproductie in Vietnam verbeteren

Japfa Comfeed Vietnam heeft Hendrix Genetics gevraagd de prestaties van zijn vernieuwde varkensproductiesystemen te verbeteren door zijn hele Overgrootouderpopulatie (GGP) en Grootouderpopulatie (GP)…