Aankoop van gelten

Aankoop van Hypor zuivere lijn gelten

Verschillende varkenshouders hebben verschillende behoeften. Daarom biedt Hypor unieke oplossingen om een productieve ouderdierenpopulatie (Hypor Libra) op uw varkensbedrijf tot stand te kunnen brengen en te behouden met het door u gewenste biosecurity-niveau.

Hoe en wat?

De aankoop van zuivere lijn zeugen geeft varkenshouders de flexibiliteit om hun eigen Hypor Libra op hun bedrijf te produceren, zonder dat ze vervangende zuivere lijn zeugen op hun bedrijf hoeven te produceren. Voor deze manier van het inbrengen van genen is een open systeem vereist, waarbij zuivere lijn gelten die aan hoge gezondheidseisen voldoen op het bedrijf worden ingebracht.

Hypor general icon sow.jpg

Wilt u meer informatie over het aankopen van zuivere lijn zeugen?

Neem contact op met uw locale vertegenwoordiger