EasyHypor

EasyHypor

Verschillende varkenshouders hebben verschillende behoeften. Daarom biedt Hypor unieke oplossingen om een productieve ouderdierenpopulatie op uw varkensbedrijf tot stand te kunnen brengen en te behouden met het door u gewenste veiligheidsniveau.

Hoe en wat

EasyHypor is een fokkerijsysteem waarbij vervangingsgelten geproduceerd worden door rotatiekruising. In dit soort systemen kan de populatie volledig gesloten zijn voor levende dieren. Dit biedt verschillende voordelen ten aanzien van gezondheid en biosecurity.

EasyHypor-zeugen worden gefokt met GP-sperma (raszuiver Landras of Large White) volgens een wisselend schema van acht maanden. Alle genetische verbeteringen op het PS-niveau worden gerealiseerd door het GP-sperma dat door een Hypor Gene Transfer Centre of een erkende Hypor-distributeur wordt geleverd.

Hypor Libra Icon USP 1 reproductive efficiency_new.jpg