Samenwerking

Gegevens delen

Door informatie te delen, krijgen we meer inzicht en verloopt de vooruitgang van wetenschap, technologie en ontwikkeling sneller. Onze vakkundige experts willen klanten graag helpen genetische mogelijkheden om te zetten in resultaten op hun agrarische bedrijf.

Om prestaties van individuele agrarische bedrijven te kunnen meten, beschikt Hypor over een uitgebreide database met worp-, vleesvarkens- en slachtgegevens. Door constante monitoring met een volledige reeks dashboards beschikt u over de informatie om het resultaat van al uw productiefasen te kunnen verbeteren. Uiteindelijk zal het een stuk eenvoudiger worden om uw slachterij optimale karkassen te leveren.

Hypor drawing data
Hypor drawing RTC

Trials en precisiefokkerij

Hypor voert in verschillende delen van de wereld voerproeven uit om specificaties van voedingsstoffen te ontwikkelen. Voor de proeven wordt gebruikgemaakt van de nieuwste wetenschappelijke en technische informatie. Door regionale verschillen zijn beschikbaarheid van bestanddelen, beerkeuze en voerfases, en voerstrategieën op maat essentieel. We willen het liefst elk varken als individu behandelen.

Precisiefokkerij is beheer door constante, automatische, realtime monitoring van productie, gezondheid en welzijn. Hypor heeft de kennis in huis om softwareprogramma’s op maat te kunnen bouwen en onderhouden. In de toekomst zullen nieuwe tools groepsgedrag, individuele water- en voeropname, geschat gewicht en een grondige analyse registreren en analyseren om te zorgen dat antibiotica weloverwogen worden gebruikt en om de capaciteit te maximaliseren.

Schrijf u in voor de Hypor nieuwsbrief

Schrijf u in om op de hoogte te blijven van nieuws over onze samenwerkingen. Uw contactgegevens worden niet gedeeld, ze worden alleen gebruikt voor de nieuwsbrief

Inschrijven