Новий погляд на економічні показники продуктивності свинарства

Published on 31 березня 2021 р.

Новий погляд на економічні показники продуктивності свинарства

Економічна стійкість галузі свинарства має два фактори. Одним є успіх галузі з часом, а другим – напрям, за яким галузь свинарства функціонує на стійкій основі, захищаючи соціальні та екологічні елементи. Стійкість враховує не лише сучасні економічні показники, але також й економічні показники майбутнього. Як галузь, ми повині більш ефективно використовувати наявні ресурси, знаходити нові способи використання недостатньо використаних ресурсів та залучати нові ресурси у свинарство.

Для стабільного економічного росту свинарства потрібна взаємодія всіх напрямків: екологічного, соціального та економічного. Викиди парникових газів та використання земель є темами екологічної стратегії, а здоров'я та захист тварин – темами соціальної стратегії. В ідеальному випадку, ініціативи зі стійкого розвитку стосуються ряду тем, що охоплюють усі три стратегії стійкого розвитку. Інновація, яка сфокусована на вдосконаленні, може мати негативні та несподівані наслідки для інших стратегій стійкого розвитку. Це може знизити загальну стійку продуктивність системи. Поєднання трьох стратегій стійкого розвитку необхідний для розробки рішень для селекції свиней, які є економічно вигідними, екологічно чистими та прийнятними з соціальної точки зору. Компанія Hendrix Genetics прагне зробити свій внесок в підвищення економічної стійкості в сфері свинарства. Як світовий лідер у селекції свиней, з нашим брендом Hypor ми хочемо встановити стандарти у стійкій селекції свиней.

У цій статті ми сфокусуємось на економічній стійкості сектору свинарства, де явними показниками є доходи, вартість та прибутковість. Ми розглянемо ці показники, фокусуючись на:

  1. підвищенні ефективності,
  2. поліпшенні продуктивності, та
  3. запобіганні утворенню втрат.

запобіганні викидів

Генетичний прогрес головним чином сфокусований на поетапному підвищенні ефективності для створення економічної окупності мережі підприємств в сфері свинарства. Ефективність того, як свиноматки, поросята та тварини на відгодівлі виробляють свинину, лежить в основі програми селекції Hypor нашої компанії. Для початку наша компанія постійно вдосконалює ефективність кормів для свиноматки, які найчастіше є забутим напрямком, де існують відмінності між різними генетиками генеалогічної лінії.

На ряду із ефективними кормами для свиноматки, важливою є ефективність праці. Фермерські працівники наразі у дефіциті , і тому спокійна поведінка, легке управління, здатність до відлучення та тривалість репродуктивного життя свиноматки – це все важливі фактори, що мають велике значення для роботи у фермерському господарстві. Навіщо витрачати трудові ресурси на завдання, які свиноматка може виконувати сама?

Непорушний стандарт нашої компанії щодо кількості дієвих сосків: 4 x 4 = 16

Кількість сосків та положення є важливими показниками. Наша компанія працює відносно 16 сосків у загальній кількості: 4 групи над пупком і 4 групи під пупком. Загальною метою є те, що кількість дієвих сосків дорівнює загальній кількості народжених поросят для уникнення необхідності у залученні свиноматок-годувальниць.

Додатковим аспектом підвищення ефективності свиноматки є забезпечення наявності тких параметрів, що вона має відповідні якості, такі як наявність достатньої кількості сосків; у майже всіх селекційних стадах ми досягли середнього показника - 16. Ця кількість важлива для зменшення суперництва за соски серед поросят, забезпечуючи дієвий сосок для кожного поросяти та уникнути залучення свиноматок-годувальниць. Вони також повинні забезпечити своє потомство якісним молозивом та молоком.

Farrowing form Gratal 2012.PNG

Покращення продуктивності

Продуктивність, як правило, визначається як співвідношення між обсягом виробництва та витратами виробництва. Обсяг вимірюється не тільки цифрами, а й не менш важливою якістю виробленого продукту. Якість важлива від самого початку. Тому наша компанія здійснює селекційний відбір поросят по вазі при народженні у всіх наших лінійках продуктів. Сьогодні ми отримуємо поросят з вагою в середньому 1,5 кг/3,3 фунта, які принесуть більший прибуток завдяки кращій життєздатності, зростанню, а також більш повноцінній тварині на відгодівлі. Одночасно із вагою при народженні ми здійснює селекційний відбір для зменшення різниці ваги при народженні приплоду. Однорідність окуповується протягом усього процесу від народження до фініу, забезпечуючи більше циклів на рік та більшу кількість свиней, які відповідають показникам.

Наш стандарт щодо поросят при народженні: 1,5 кг/3,3 фунта.

Доведено, що вага поросят при народженні впливає на показники життя, оскільки поросята з більшою вагою при народженні мають більше шансів вижити та потрапити реалізацію за меншу кількість днів. Наша мета - не мати поросят з вагою <1 кг/2,2 фунта при народженні.

Запобігання утворенню витрат

У більшості випадків, найбільш явним джерелом економічної окупності є запобігання утворенню витрат. Повертаючись до свиноматки, наша компанія ставить на меті не використовувати для годування свиноматок-мачух. Очевидно, що це приховані витрати, які мають величезний вплив на загальну економічну стабільність окремого виробника свиней та сектора в цілому. Попередження народженню поросят з низькою вагою методом генетичного відбору сприяє зменшенню втрат корму, трудових ресурсів та антибіотиків, оскільки дослідження показали, що малі поросята є набагато менш ефективними при наявності цих ресурсів. Це наша явна перевага перед конкурентами. Від ваги при народженні залежить виживання на етапах попереднього відлучення, годування та фінальної стадії. Зменшення кількості тварин у процесі – це втрата, яку ми намагаємося уникати, залежно від того, коли тварина гине – це має різні економічні наслідки. Тому наша компанія встановила свій стандарт кількості повноцінних тваринна фініші на рівні 95%.

Стандарт: 95%, повноцінних тварин на фініші

Будь-яка свиня, яка досягає або виживає та потрапляє на ринок та/або бійню із вказаною цільовою вагою (залежно від регіону). Це означає, що 95% свиней на відгодівлі, повинні потрапити на ринок, і наша компанія прагне досягти близько 2% смертності при годуванні та 3% загальна смертність.

Нарешті, після всіх зусиль та ресурсів, вкладених у відгодівлю свиней, слід розглянути кінцевий продукт. На економічну окупність туші можуть впливати вихідна маса, втрати внаслідок , рівень глибини м’язів, товщина жиру, кількість та якість м’яса залежно від регіону. Збільшення кількості туш, що відповідають вимогам ринку. Ми прагнемо, щоб 98% повноцінних тварин на відгодівлі, що потрапляють на ринок, відповідали показникам. Показники будуть відрізнятися в залежності від країни світу, але наша генетика підходить для багатьох ринків, з характеристиками туші, які відповідають показникам певного ринку.

Стандарт: 98% відповідають показникам

Наша компанія пагне, щоб 98% свиней, що потрапляють на ринок, відповідали встановленим показникам. Залежить від ринку, чи ці показники використовують живу вагу або вагу туші, глибину м’язів або товщину жиру, вихід маси з низьким вмістом жиру або первинні показники туші.

Економічна стійкість є важливою для подальшого успіху сектору свинарства, а також створює міцний фундамент для збільшення інвестицій у інші життєво важливі соціальні та екологічні стратегії стійкого розвитку. Встановлення стандартів для стійкої селекції свиней – це внесок нашої компанії у підвищення ефективності селекції тварин сьогодні для кращого життя завтра.

Related articles

, by
Ваш найкращий захист від хвороб. Санітарні зони біозахисту

Займаючи лідерські позиції у галузі свинарства, Hendrix Genetics визнає, що надійні протоколи біозахисту відіграють важливу роль для забезпечення безпеки та здоров’я свиней. Біозахист, який є основоп…

, by
Внесок Hypor Maxter у екостабільність

Майбутнє свинарства має включати екологічно безпечні продукти та підходи. Hypor Maxter, відомий як один з кращих виробників ліній П'єтрена у світі, поставляє високоякісних, швидкозростаючих поро…

, by
Екораціональність: вплив свинарства на довкілля

Hendrix Genetics піднімає планку економічної, соціальної та навіть екологічної стабільності. Окрім переваг генетичного прогресу для забезпечення екологічної стабільності, є й інші області, на яких мо…