Inleiding

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle gegevensverzamelingen en andere gegevensverwerkingen van de website www.hypor.com. Alle verwijzingen in deze Privacyverklaring naar de naam Hypor ("wij" of "ons" of "onze") betreffen verwijzingen naar Hypor en/of de vennootschappen die behoren tot het concern van Hendrix Genetics.

Hypor hecht grote waarde aan uw privacy. Met onze Privacyverklaring willen wij u informeren over de wijze waarop wij omgaan met de verzameling van informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van de website stemt u in met onderstaande voorwaarden.

Wat wij verzamelen

U kunt onze website anoniem bezoeken om meer informatie te vinden over Hypor. Wij verzamelen regelmatig informatie over de gebruikers van onze website, zoals het browsertype, de duur van het bezoek, de pagina's waarvan gebruik is gemaakt, enz. Met die informatie kunnen wij niet uw identiteit achterhalen. Als u instemt met de cookieverklaring verzamelt Hypor gegevens door middel van cookies. Voor meer informatie over de cookies verwijzen wij naar onze cookieverklaring. Als u uw persoonsgegevens vrijwillig verstrekt om zich aan te melden voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij uw e-mailadres, voornaam, achternaam en bedrijfsnaam. Als u vragen hebt voor Hypor, verzamelen wij uw voornaam, achternaam, e-mailadres en land.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Als u ons uw e-mailadres of andere persoonsgegevens verstrekt waarmee uw identiteit indirect kan worden achterhaald, zullen wij die informatie uitsluitend gebruiken om u onze nieuwsbrief toe te zenden of uw vragen te beantwoorden. Als u hebt aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen worden al uw persoonsgegevens uit onze databank verwijderd.

De persoonsgegevens die wij ontvangen nadat u ons een vraag hebt gestuurd worden verwijderd na verloop van zes maanden vanaf de datum waarop wij uw vraag hebben ontvangen.

Als er zich in de toekomst bij Hypor een reorganisatie voordoet, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten doorgeven aan een andere organisatie. Wij zullen uw persoonsgegevens bekendmaken als wij in redelijkheid van mening zijn dat wij daartoe verplicht zijn op grond van de toepasselijke wet- of regelgeving. Met uitzondering van het bovenstaande zullen wij uw persoonsgegevens echter niet aan derden bekendmaken voor enig doel, daaronder begrepen doch niet beperkt tot direct-marketingdoeleinden.

Cookies

Cookies kunnen worden geplaatst door Hypor zelf of door partijen met wie Hypor samenwerkt op de website. U kunt weigeren de cookies te laten plaatsen door uw browser zo in te stellen dat u geen cookies ontvangt tijdens het bezoek aan de website. Voor meer informatie over hoe u cookies kunt in- en uitschakelen verwijzen wij naar de instructies en/of naar de Help-functie van uw browser. Hendrix Genetics maakt op haar website gebruik van functionele, analytische en advertentie- of 'targeting'-cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

Hyperlinks

Wij maken u erop attent dat, als wij voor uw gemak hyperlinks op onze website hebben opgenomen naar websites van derden, de privacyverklaring van die derden, en niet die van Hypor, van toepassing is op uw activiteiten op die websites en de informatie die u daar openbaar maakt.

Beveiliging

Hypor doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. De website maakt gebruik van HTTPS. Dit houdt in dat elke gegevensoverdracht via de website versleuteld is. Voor meer informatie over communicatie met Hypor en het gebruik van de website verwijzen wij naar onze Gebruiksvoorwaarden.

Rechten van betrokkenen

Recht van inzage

Als betrokkene hebt u het recht om van Hypor te vernemen welke gegevens wij over u verwerken. Als u dat wilt, kunt u een e-mail sturen naar infosec@hendrix-genetics.com.

Recht op rectificatie

Als u onjuiste persoonsgegevens wilt laten rectificeren, kunt u een e-mail sturen naar infosec@hendrixgenetics.com.

Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid")

Als u alle persoonsgegevens wilt laten wissen, kunt u een e-mail sturen naar infosec@hendrixgenetics.com.

Recht op beperking van de verwerking

Als u de verwerking van uw gegevens wilt laten beperken, kunt u een e-mail sturen naar infosec@hendrixgenetics.com.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Als u uw persoonsgegevens wilt ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar infosec@hendrix-genetics.com.

Gevensopslag

De bewaartermijnen die wij hanteren zijn in overeenstemming met Nederlandse wet- en regelgeving.

Wijzigingen

Hypor behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Die wijzigingen worden op deze website vermeld. Als u na aanpassing gebruik blijft maken van de website is op dat gebruik de Privacyverklaring van toepassing.

Vragen en updates

Voor vragen of opmerkingen over de privacy of als u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wilt aanpassen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar infosec@hendrix-genetics.com. Deze versie is opgesteld in april 2018.

Cookieverklaring

Inleiding

Hypor maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Wij gebruiken deze cookies om te zien hoe bezoekers gebruik maken van onze website. Met die informatie kunnen wij de website verbeteren. Hypor wisselt gegevens die worden verkregen uit cookies nimmer uit met derden. Een cookie is een bestandje dat wordt opgeslagen op uw computer. Als u terugkomt op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Cookies slaan geen informatie op waarmee de identiteit van een persoon kan worden achterhaald.

Welke cookies worden gebruikt en waarom

Cookies kunnen worden geplaatst door Hypor zelf of door partijen met wie Hypor samenwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van de soorten cookies die worden geplaatst op de website van Hypor. Als u geen gebruik wilt maken van cookies kunt u deze uitschakelen via uw browser.

Wie verantwoordelijk is voor de verwerking van onze persoonsgegevens

Hypor, met hoofdkantoor aan de Spoorstraat 69 te 5831 CK Boxmeer, is de verwerkingsverantwoordelijke in verband met de gegevens zoals bedoeld in deze cookieverklaring.

De volgende websites en applicaties zijn eigendom van Hypor:

  • https://www.hypor.com

Functionele cookies

Functionele cookies slaan informatie op over keuzes die u hebt gemaakt. Verder kunnen wij met deze cookies de website voor u op maat maken. Zo maken wij gebruik van cookies om uw categorie/segment-voorkeur op te slaan. Voor het plaatsen van functionele cookies is geen toestemming vereist.

Functionele cookies slaan informatie op over keuzes die u hebt gemaakt. Verder kunnen wij met deze cookies de website voor u op maat maken. Zo maken wij gebruik van cookies om uw categorie/segment-voorkeur op te slaan. Voor het plaatsen van functionele cookies is geen toestemming vereist.

Analytische cookies

Google Tag Manager Hypor maakt gebruik van cookies ten behoeve van webstatistieken. Wij maken hiervan gebruik om informatie te verzamelen over hoe (vaak en lang) bezoekers gebruik maken van onze website. Zo kunnen wij de website op maat maken voor bezoekers. De gegevens worden geanonimiseerd verzameld en niet voor andere doeleinden gebruikt dan het verbeteren van de werking van de website. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Alleen Hypor heeft toegang tot de in Google Tag Manager verzamelde gegevens.

Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers website-tags kunnen beheren vanaf een enkele interface. De tag-managementtool zelf (waarmee de tags worden geplaatst) is een cookievrij domein dat geen informatie verzamelt waarmee de identiteit van een persoon kan worden achterhaald. De bewaartermijn voor de met Google Tag Manager verzamelde gegevens bedraagt zes maanden. Voor het plaatsen van analytische cookies moet toestemming worden gevraagd.

Advertentie- of 'targeting'-cookies

Hypor maakt gebruik van het cookie Adroll roundtrip. Dit is een cookie dat wordt geplaatst door Hypor. Dit cookie wordt gebruikt om te meten of een reclamecampagne voor u of voor een specifieke doelgroep relevant is. Met dit soort cookies kan ook de relevantie van het aanbod op de eigen website of op de websites van derden worden vergroot door dit af te stemmen op uw surfgedrag en interesses. Verder kan met deze cookies het aantal keren dat een advertentie wordt getoond worden beperkt. De bewaartermijn voor de met Adroll roundtrip verzamelde gegevens bedraagt zes maanden.

Google Analytics

Hypor maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies om Hypor te helpen analyseren hoe u gebruik maakt van de website. Hypor heeft Google Analytics ingesteld volgens de privacyvriendelijke richtlijnen van de Autoriteit Gegevensbescherming. De informatie die wordt gegenereerd door het cookie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) wordt doorgegeven en opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Alleen Hendrix Genetics kan bijhouden hoe u de website gebruikt, om rapporten samen te stellen over de website-activiteiten en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Hendrix Genetics heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Google combineert uw (geanonimiseerde) IP-adres niet met andere informatie waarover Google beschikt. Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan het Privacy Shield-principe en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. De bewaartermijn voor de gegevens die worden verzameld met behulp van advertentie- of targeting-cookies bedraagt zes maanden. Voor het plaatsen van advertentie- of targeting-cookies moet toestemming worden gevraagd.