Disclaimer van aansprakelijkheid en garantie


Terwijl Hendrix Genetics ervoor zorgt dat de inhoud van deze site zo actueel en accuraat mogelijk is. Hendrix Genetics garandeert geen of vertoont het gebruik, de geldigheid, de juistheid of de betrouwbaarheid van, of de resultaten van het gebruik of anderszins respecteren van de informatie / gegevens op deze site of op andere sites die met deze site zijn verbonden. In geen geval is Hendrix Genetics aansprakelijk voor eventuele bijzondere, indirecte of gevolgschade of enige schade die voortvloeit uit verlies van gebruik, gegevens of winsten, of het gaat om een ​​contractuele handeling, nalatigheid of andere onrechtmatige handelingen die voortvloeien uit of in verband met het gebruik van de informatie / gegevens op deze site of sites die gekoppeld zijn aan deze site.